Farms4sale heeft wereldwijde ervaring met agrarische emigratiebegeleiding. Hieronder vindt u een overzicht van de landen waarin wij het meest actief zijn (aangegeven met een A.) Zowel intern als via ons partnernetwerk beschikken wij over een grote mate van deskundigheid op het gebied van de agrarische sector, de sociale aspecten en de administratieve procedures.

Heeft u hulp nodig bij het kiezen? Of staat uw beoogde land er niet tussen? Meem dan gerust contact met ons op. 

A. Verenigde Staten

Het land van de onbegrensde mogelijkheden, ook in de agrarische sector.

B. Estland

Estland

A. Duitsland

Kansen voor zowel gezinsbedrijven als grootschalige landbouw, in een no-nonsense cultuur.

A. Zweden

Zweden is veertien keer zo groot als Nederland, maar telt slechts 10 miljoen inwoners. Met een bevolkingsdichtheid van 23 mensen per km² is Zweden het op vier na dunbevolkte land van Europa. Ter vergelijking: Nederland telt 507 mensen per km². De veehouderij is een belangrijk deel binnen de agrarische sector in Zweden. Met name als het gaat om de productie van vlees, melk en eieren. Het zuiden van Zweden is qua vee het dichtstbevolkt, met name vanwege melkveehouderijen en varkenshouderijen. Het grootste deel van de 2.800 melkveebedrijven die Zweden telt, is gesitueerd in Zuid-Zweden, ruwweg vanaf de lijn 100 kilometer boven Malmö tot de lijn Stockholm. De grondsoorten in het gebied variëren sterk: van zand en löss tot lichte en zeer zware klei. Een Zweeds agrarisch bedrijf telt gemiddeld ongeveer 36 hectare akkerland. Dat is bijna dubbel zoveel dan 40 jaar geleden. Daarbij is de opbrengst per hectare en per dier ook hoger dan in het verleden. Ongeveer 2% van de arbeidsbevolking is werkzaam in de landbouw. Ongeveer 6,8% van het totale oppervlakte van Zweden (2.790.000 ha.) wordt gebruikt voor de land- en tuinbouw. Hooi, graan (met name haver, tarwe en rogge), aardappelen, andere knolgewassen, groenten en fruit zijn de belangrijkste landbouwproducten. Tarwe, oliehoudende gewassen en suikerbieten worden veel in het zuiden van Zweden verbouwd. Men produceert er nagenoeg voldoende om heel Zweden zelfvoorzienend te maken voor wat betreft suiker. Verder naar het noorden zijn gerst en haver belangrijke gewassen. Zweden is lid van de EU. Het is dan ook mogelijk om EU-subsidies in Zweden te krijgen. Het klimaat in Zuid-Zweden is vergelijkbaar met dat van Nederland. Wel ligt de temperatuur er gemiddeld 3 tot 4 graden lager. Dat maakt het groeiseizoen korter. ‘Vóór 20 mei wordt hier niet gemaaid en ín het najaar is het eerder weer kouder.

B. Roemenië

Land met onbegrensde mogelijkheden

A. Australië

Australië Emigratie en investerings begeleider Australie: Ewoud de Leeuw Ewoud is geboren en getogen in Nederland. Na zijn studie aan de Hoge Agrarische School in Dronten met specialisatie in Bedrijfskunde en Veeteelt is hij naar Australië geemigreerd in 1981. Met veel praktijkervaring gedurende zijn jeugd, studie en de jaren erna was het in 1984 tijd om als onafhankelijk voorlichter de Australische Veehouderij te ondersteunen. Hij heeft in practisch alle staten van Australie op intensieve wijze bedrijven begeleid en heeft brede ervaring in Farm Management Planning en Systemen, Budgetten, Bodemvruchtbaarheid, Diergezondheid, Productie en Voedervoorziening. Onderdeel van de onafhankelijke dienstverlening was ook het begeleiden bij bedrijfsverplaatsing, achtergrond onderzoek en aankoop begeleiding. Dit heeft verder bijgedragen in het op onafhankelijke en succesvolle wijze begeleiden van Agrarische Emigranten komende van landen als Nieuw Zeeland, Zuid Afrika en Europa, waaronder vooral Nederland, sinds meer dan 25 jaar. Ewoud heeft nu ook nog een fruitbedrijf, zowel als het rentmeesterschap voor diverse akkerbouw bedrijven voor Nederlands investeerders. Hij brengt u een wijde ervaring met bedrijfsaankopen voor bedrijven als Melkveehouderij, Varkenshouderij, Akkerbouw, Tuinbouw, Notenbouw, Vleesvee en Schapen en zeer kundige begeleiding voor het emigratie en investerings process.

A. Frankrijk

Ondernemingsmogelijkheden vanaf een klein budget in een gevarieerd agrarisch landschap.

B. Nieuw Zeeland

Een gunstig klimaat, betaalbare grond en sympathie voor Nederlanders. Wat wil je nog meer?

A. Denemarken

Volop mogelijkheden in de landbouw, een goed sociaal stelsel en toch dicht bij Nederland.

A. Canada

Al ruim een halve eeuw een gewaardeerde bestemming voor Nederlandse agrariërs.

B. Portugal

Volop mogelijkheden tot ontwikkelen agrarische sector in een land met een aangenaam klimaat.

01: Inventariseren en informeren

Onze emigratiebegeleider helpt u uw wensen, voorkeuren en mogelijkheden in kaart te brengen. Denk hierbij aan het land, de sector en de financiële ruimte.

02: Verkoop en aankoop

Vervolgens begint de zoektocht naar de ideale nieuwe plek voor u. Tegelijkertijd gaat uw eigen object in de verkoop, en zorgen we ervoor dat deze een nieuwe eigenaar krijgt.

03: Administratieve afwikkeling

Hierna ontzorgen we u van de juridische en financiële taken. Denk hierbij aan de koopovereenkomst, controle van bedrijfseconomische cijfers, of bijvoorbeeld een kredietovereenkomst.

04: Integratie en nazorg

Na de overdracht begint het avontuur. Echter staat u hierin niet alleen. Farms4sale en haar partners helpen u o.a. bij het vestigen in het nieuwe land en het opstarten van uw bedrijf.